Kurser om ångest i början av 2017

Lär dig att hantera ångest och rädsla

Tisdagar 18:30-20:00

4 tisdagar i följd från 7:e februari
Om läraren:

Ylva har studerat och praktiserat Kadampabuddhism på Tara center i många år. Hon har funnit mycket inspiration genom att leva ut det buddhistiska levnadssättet i sitt mycket aktiva arbets- och familjeliv. Genom detta upplevs hennes engagerande och personliga föreläsningar som både praktiska och inspirerande.

På den här kursen får du lära dig hur du hanterar dessa begränsande sinnesstämningar för att istället uppleva en mental frihet genom att utöva buddhistiska läror och meditationer.

Alla upplever vi olika grader av rädsla och ångest; såsom oro, stress och otrygghet. Dessa sinnesstämningar kan variera från mindre irritation till fullständig panik. Våra rädslor hindrar oss från att leva det avspända och glädjerika liv som vi längtar efter. På den här kursen får du lära dig hur du hanterar dessa begränsande sinnesstämningar för att istället uppleva en mental frihet genom att utöva buddhistiska läror och meditationer.

Varje kurstillfälle består av två vägledda meditationer och en intressant och praktisk föreläsning.

Kursledare: Ylva (undervisning på svenska)

Pris:

520kr (eller drop-in 140 kr per gång)

Overcoming Fear & Anxiety

Wednesdays 18:30-20:00

4-consecutive Wednesdays from 8th March

We all experience some degree of fear and anxiety; such as worry, stress, and insecurity. These states of mind can vary from mildly irritating to completely paralyzing. Our fears stop us from living the relaxed and joyful life we long for. During this course you will learn how to overcome these limiting states of mind and experience mental freedom using Buddhist teachings and meditations.

Every class includes a practical and inspiring talk and two relaxing guided meditations.

Course in English.

Teacher: Kelsang Jangdom

price:

520 kr (or drop-in 140 kr per class)

About the teacher:

Jangdom is a Buddhist monk and the Resident Teacher at Tara Kadampa Buddhist Center. He loves to share the many benefits of Buddha’s teachings in a joyful and inspiring manner.