Geshe Kelsang Gyatso – Grundare

Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche är grundaren av NKT-IKBU (new Kadampa Tradition-international Kadampa Buddhist Union) såväl som till Kadampa Meditationscenter Stockholm. Han är en samtida buddhistisk meditationsmästare som har ägnat hela sitt liv åt världsfred genom att sprida Buddhas medkänsla och visdom i hela världen.

Genom det internationella tempelprojektet (ITP), som han grundade, har han skapat hundratals meditationscenter och ett antal tempel i hela världen och utvecklat speciella studier och meditationsprogram där lärare i modern buddhism har utbildats i över 40 länder.

Han är författare till 23 högt hyllad böcker om buddhism och meditation, där också den djupaste aspekt av Buddhas lära presenteras på ett sätt som är lätt att förstå och integrera i våra upptagna liv.

Genom att applicera Buddhas lära i våra liv, vare sig man är buddhist eller inte, kan vi lära oss att lösa dagliga problem, utveckla våra relationer med andra och följa en ren andlig väg, som leder oss till en bestående inre ro och lycka.

Han är i alla avseenden en modern lärare i en modern tid.

  • Studieprogram i ett modernt liv

    Han har utvecklat ett speciellt studie- och meditationsprogram och utbildat lärare i modern buddhism i över 40 länder.
  • Författare

    Han är författare till 23 högt hyllade böcker om buddhism och meditation.

  • Grundare till över 1200 center

    Han har grundat över 1200 Kadampa buddhistcenter och grupper runt om i världen.

What is wisdom?

Karma

Only love can bring world peace