Vår tradition

 • Geshe-la

  Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoché –
  Grundare av NKT

 • Gen-la Kelsang Dekyong

  Andlig vägledare för NKT.

 • Ett traditionellt kadampatempel

  Manjushri KMC

Kadampa Meditationscenter Stockholm är medlem i den nya Kadampatraditionen – internationella Kadampa Buddhistunionen (NKT-IKBU). NKT är en internationell förening som består av Mahayanabuddhistiska studie- och meditationscenter grundade 1991 av ärevördige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche för att erbjuda den praktiska Kadampabuddhismens visdom till människor i vår moderna värld.

Genom Geshe Kelsangs outtröttliga arbete och vänlighet finns det nu över 1200 center och grupper som erbjuder Buddhas visa råd till människor i 40 länder runtom i världen.

NKT följer Mahayanabuddhismens rena tradition som lärs ut i en obruten linje från Buddha Shakyamuni genom de gamla kadampalärarna Atisha och Je Tsongkhapa och som Geshe Kelsang har presenterat för västvärlden.

Syftet med NKT är att utöka den buddhistiska tron runtom i världen. Det är en helt och hållen buddhistisk tradition som inte har några politiska anknytningar.

NKT är en internationell icke-vinstdrivande organisation som är registrerad i England som en välgörenhetsverksamhet.

Internationella tempelprojektet

Geshe Kelsangs medkännande avsikt är förkroppsligad i det internationella tempelprojektet (ITP), en unik internationell fond tillägnad allmänheten. ITP har syftet att för allmänheten presentera den buddhistiska tron och den nya Kadampatraditionens utövning genom att ge exempel på samtida buddhistisk utövning.

Man uppnår detta genom att bygga både traditionslika och icke-traditonella tempel, meditation- och retreatcenter och genom Kadampahotell, caféer för världsfred och bokförlaget Tharpa.

“Pengar som kommer från Dharman används enbart för att utveckla Dharman. Detta skall fortsätta kontinuerligt från generation till generation.” – Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche

För mer information besök www.kadampa.org/temples